Hana Purkrábková

SINGERS: white stoneware, glaze (modelling), h = 52 cm; VASE: white stoneware, glaze (hand-throwing), h = 26 cm; VASE: white stoneware, glaze (hand-throwing), h = 40 cm;