Jindřiška Radová

ROUND OBJECT: porcelain, glaze (mould casting, modelling), h = 33 cm; BALL TREE: porcelain, glaze, gold (mould casting, modelling), h = 34 cm; VASE: porcelain, metal oxides, glaze (modelling), h = 22 cm